Angst

350.000 danskere kæmper med det

Når angsten afholder os fra at leve vores liv

Angst er en psykisk lidelse, som er ekstremt invaliderende for den, der er ramt.

De mest typiske angstformer er:
Generaliseret angst - konstante og vedvarende bekymringer og katastrofetanker
Socialfobi - angst for at være sammen med andre mennesker
Agorafobi - angst for menneskemængder og for at færdes alene uden for hjemmet
Helbredsangst - angst for at lide af en alvorlig og dødelig sygdom
Panikangst - tilbagevendende voldsomme angstanfald
Enkeltfobi - angst for noget konkret

Angsten kan blandt andet vise sig i form af vedvarende bekymringer, åndenød/vejrtrækningsbesvær, svimmelhed, kvalme, uro, øget svedproduktion, rystelser, nervøsitet og søvnproblemer.

Det er svært for andre mennesker, at sætte sig ind i, hvor voldsomt det føles at have angst. Mange der lider af angst, har derfor også en selvbebrejdelse, og anser sig selv som svage mennesker. De er splittet. Deres logik fortæller, at der ikke er noget at være angst for - 'det er bare noget, du har oppe i hovedet' - men de har samtidig ingen kontrol over deres tanker og følelser, og er handlingslammede, når angsten tager over.

Resultatet bliver derfor ofte, at de for alt i verden forsøger at undgå situationer, der er angstprovokerende. Dette kan i værste tilfælde udvikle sig til, at de isolerer sig fuldstændig for omverdenen.

Tankefeltterapi kan være en hjælp for de fleste. Behandlingen er hurtig og bivirkningsfri, og du oplever ofte lindring allerede efter første behandling.

Angst & EFT/Tankefeltterapi

Louise Rej-Kirkebjerg

Din Coach

Tankefeltterapi og Emotionel Frihedsteknik (TFT/EFT) er godkendt som en evidensbaseret metode i USA, og flere studier viser, at denne behandlingsmetode, har større succesrate sammenholdt med for eksempel kognitiv terapi.

Når angst opstår, handler det i virkeligheden om to forskellige traumer, der er aktiveret. Det ene traume handler om magtesløshed/hjælpeløshed. Det andet traume handler om en frontal fare. Ved at finde frem til de episoder, hvor du har følt dig magtesløs og i fare, og forløse følelserne ved hjælp af TFT/EFT, vil du hurtigt mærke en bedring i forhold til dine angst symptomer. For nogen vil 1 behandling være nok, og for andre er det nødvendigt med op til 6 behandlinger. Behandlingen kombineres med sygeplejefaglig coaching. 

Du vil efter hver behandling mærke en positiv forandring og vide, at du er på rette vej i forhold til at slippe din angst.