Covid-19

Giv Det Videre modtager fortsat klienter jf. Sundheds- og ældreministeriets bekendtgørelse nr. 2059 af 20/12/2020 kapitel 4 vedr. forretning drevet af autoriserede sundhedspersoner. 


Jeg anvender sprit, handsker og visir under behandling med Tankefeltterapi/EFT samt lufter ud og afspritter efter hver session. 

Har du de mindste tegn på smitte, beder jeg dig aflyse din aftale.

Det glæder mig fortsat at kunne være der for jer <3