louise rej

Nu sidder jeg her. Al Wifi er slået fra mobilen, så den blot fungerer som en ganske almindelig telefon, hvor kun sms og opkald er en mulighed, drengene har fået spilletid og de forskellige morgenrutiner er klaret. Sidder alene med mine tanker, hvilket er helt fantastisk – Jeg keder mig aldrig i mit eget selskab 😊

Kender du det, når en lille tanke tager en anden og pludselig er de gået helt amok. Det skete for mig, og jeg tænkte ved mig selv; 

Skriv dem da for søren ned.

(Så her kommer de.)

Der florerer så mange teorier omkring Covid-19. 

Hvorfor er den opstået? Hvem er skyld i det? 

Og mange flere.

Følgende er nogle af de teorier, jeg har hørt om. – Fælles for dem alle er, at Covid-19 er en del af noget større og dermed ikke kan isoleres som et enkeltstående tilfælde.

Nogle af nedenstående beskrivelser vil de fleste omtale som konspirationsteorier. Jeg omtaler dem alle som teorier. Teori stammer fra det græske ord theoria ‘betragtning, spekulation’, hvilket jeg mener, de alle i bund og grund er – Betragtninger og spekulationer.

Så hvorfor er Covid-19 opstået?

(Samtlige teorier er beskrevet i en MEGET forenklet version)

Teori 1: Medicinalindustrien

Covid-19 er menneskeskabt i et laboratorie ført af Medicinalindustrien. Hvorfor? – Fordi der er penge i det.

Folk bliver syge og dør verden over. Mennesker lever i frygt, verdensledere lever i frygt og alle føler sig magtesløse. HVAD SKAL VI GØRE? Vi er næsten alle desperate for, at der bliver fundet medicin mod sygdommen og/eller en vaccine, der forhindrer folk i at blive syge. Jo længere Covid-19 florerer, desto mere desperate bliver vi alle. Så når dagen kommer, hvor medicinen og vaccinen er opfundet, vil størstedelen af os tage imod den uden at tøve! Der er penge i det for Big Pharma!

Et underpunkt til dette er, at flere og flere mennesker kæmper imod vaccine og medicin, og bebrejder Big Pharma for Verdens lidelser. Denne bølge af anti-medicin demonstranter har været i gang i årevis, og der kommer flere og flere til. I et forsøg på at stoppe denne bølge, har regeringer verden over nu mulighed for, at ændre i lovgivningen for ”vores eget bedste” ved blandt andet at indføre tvangsvaccine mod Covid-19 og sikkert også bare tvangsvaccine generelt.

Endnu et underpunkt til dette er, at Kina efter sigende skulle have fundet ”kuren” for at komme Covid-19 til livs. Dette har de gjort ved at styrke befolkningens immunforsvar med C-vitamin. Desuden skulle der være flere andre ’mere naturlige’ tiltag, der allerede er fundet i forhold til at bekæmpe coronavirus. Grunden til at regeringerne ikke vil godkende disse tiltag, er, at disse behandlingsformer ikke er evidensbaseret eller de vælger at sige, at det er ‘Fake News’. 

(Der er ikke penge i blandt andet C-vitamin)

Stikord: Magt og penge 

Teori 2: Moder Jord

Vores kære Moder Jord siger STOP. Covid-19 er Moder Jords måde at sige, at vi ødelægger hende. Hvis vi ikke stopper op og ændrer vores måde at behandle jorden på, vil det blive jordens undergang.

Stikord: Respekt for naturen

Teori 3: QAnon

Denne teori er mere omfattende. QAnon præsenterer sig selv som en højtstående politikker i Trumps regering – Hvem han/hun er, er der ingen, der ved. QAnon kommer med mange informationer omkring, hvordan verden i virkeligheden er skruet sammen. Ifølge QAnon, og dennes tilhængere, er verdens elite og ledere i virkeligheden en del af en satanisk kult, hvor omdrejningspunktet er ”sex trafficking” og pædofili. De højtstående mennesker, der angiveligt skulle være en del af dette, er blandt andet Hillary Clinton, Barack Obama, de europæiske Kongefamilier, nyhedsmedier, politikere, ’Hollywood’ og mange mange flere. Fælles for dem alle er, at de er meget indflydelsesrige. Hele tankegangen er bygget op omkring teorien om Illuminati (Illuminati er en gruppe mennesker, der styrer de vigtigste poster på jorden i dag. Denne gruppe mennesker står for alt, hvad der er af negative tilstande i Verden. Det er en gruppe, der forsøger at fremtvinge kontrol over mennesket på jorden.) Tilhængere af QAnon (som også er tilhængere af Trump) mener at Coronavirussen er et ”cover up” eller en afledning for at få folks fokus væk fra, hvad der i virkeligheden er ved at ske – En masseanholdelse af alle de mennesker, der formodes at være en del af den føromtalte ’Sataniske kult’. 

– Kort fortalt starten på slutningen for Illuminati. 

Stikord: De lyse kræfter mod de mørke, modstandsbevægelse

Teori 4: Vi skal i balance

I forlængelse af teorien om at Moder Jord rydder op. Er der flere, der mener, at coronavirus er et tegn på, at vi lever i ubalance i forhold til vores tillid til vores krop og egne iboende sunde kræfter. Coronavirus er kommet for at hjælpe os til at trække os tilbage og flytte vores fokus indad. Ved at flytte vores fokus indad, vil vi igen kunne forstå, at vores krop er en guddommelig skabelse, og den vil give os muligheden for, at ændre vores livsstil, således vi fokuserer på alt hvad der er godt for de enkelte familier og for samfundet generelt. 

– Kort fortalt giver Coronavirussen os mulighed for at gøre verden til et bedre sted, ved at lade os udvise egenkærlighed så vi er i stand til at udvise næstekærlighed.

Stikord: Fred og Kærlighed

Teori 5: Tilfældighed

Det er en blot tilfældighed. 

Virussen brød ud ved en ’tilfældighed’ i Wuhan, og smitten er med stor sandsynlighed startet hos en flagermus.

Stikord: Livets gang

Teori 6:  5G

Mange mener, at Coronavirus er skabt som en afledningsmanøvre, således ’eliten’ kan opsætte 5G master verden over. Nogle siger sågar, at det er 5G udrulningen, der er skyld i Coronavirussen, da 5G stråler påvirker den menneskelige organisme så voldsomt, at det har fatale konsekvenser.

Stikord: Digitalisering

Jeg forestiller mig, at der er mange flere teorier derude og sikkert også mange forskellige versioner af dem. 

Nogle vil sikkert sidde og tænke;

 ’Jamen er det vigtigt lige nu, når folk dør omkring os?’

Både ja og nej.

Hvilke teorier der er sande eller ej, er ikke vigtigt. 

Det er egentlig heller ikke vigtigt at vide, hvor mange og hvem der har de enkelte teorier som deres sandhed. 

Pointen i det her er, at vi alle har forskellige overbevisninger, lige såvel som vi har forskellige trosretninger. Krig og ødelæggelser er ofte opstået på baggrund af religion. Religioner bekæmper hinanden, fordi de ikke tror på det samme. 

Vi ’almindelige’ mennesker kan blive overordentligt uvenner, hvis vi ikke deler de samme politiske holdninger eller bare generelt, hvis vi ikke har de samme overbevisninger.

Vi har svært ved at acceptere, dét der er ’anderledes’. 

– Når vi ikke kan acceptere det, så bekæmper vi det i stedet for.

Ja Coronavirussen hærger i verden, men lad os gøre vores til, at vi mennesker bibeholder vores fokus og kæmper sammen og ikke imod hinanden.

Så min pointe og opfordring er; 

Tro på hvad du vil og accepter at andre tror på noget andet! 

Oplys gerne andre om din tro og overbevisning, hvis de ønsker at blive oplyst. 

Men forvent ikke at andre indtager samme tro og overbevisning, blot fordi du mener, at dine argumenter er valide og holdbare. 

Vi er alle forskellige!

Så længe at en andens tro og overbevisninger IKKE skader andre mennesker, så skal vi ikke stille os til dommer overfor, om det er rigtigt eller forkert.

Vi skal have respekt for hinanden og vi skal have respekt for vores forskelligheder!

Pas på jer selv og hinanden derude.

En der stoler på sig selv,
behøver ikke andre til at tro på ham.
Visdom.dk
Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *