ID LIFECOACHING

ID Lifecoaching er en identitets-orienteret coaching, hvor der fokuseres på, hvilken betydning menneskers selvfølelse samt selvidentitet har for deres livskvalitet generelt. ID Lifecoaching inddrager de fysiske, emotionelle, mentale og spirituelle dimensioner, og er dermed en helhedsorienteret tilgang med fokus på menneskets vækst og potentiale. 

ID LIFECOACHING skaber holdbare forandringer, der er tilpasset dig og dine ønsker!

Læs mere om EFT/TFT på www.mygind.dk

TANKEFELTTERAPI & EFT

Tankefeltterapi (TFT) er en teknik, der hjælper med at lindre fysisk og følelsesmæssigt ubehag ved hjælp af påvirkning af meridianbanerne (energibanerne). TFT foregår ved en let banken på akupressurpunkterne i ansigtet, på overkroppen og på hænderne samtidig med, at der fokuseres på de negative/ubehagelige symptomer, som klienten ønsker forløst. Man oplever ofte øjeblikkelig lindring efter en behandling med TFT!

Emotionel frihedsterapi (EFT) er en videreudvikling af TFT, hvor der fortsat bankes let på akupressurpunkterne samtidig med, at klienten gentager de samme bekræftelser, som kan være undertrykte følelser og tanker eller hæmmende overbevisninger om en selv. Et eksempel på en bekræftelse kan være ’Selvom jeg er ulykkelig, så elsker og accepterer jeg mig selv’. Ved at gentage bekræftelserne behandles og forløses klientens ubehag. Man oplever ofte øjeblikkelig lindring efter en behandling med EFT!

TFT/EFT har over 85% succesrate i forbindelse med stress, traumer, angst, sorg, fobier, depression, koncentrationsproblemer, vrede/jalousi og meget mere.

METODEN ER GODKENDT SOM EN EVIDENSBASERET BEHANDLINGSFORM I USA.

METASUNDHED

METAsundhed giver et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens egen intelligens. Den bygger på naturlove, som giver logiske forklaringer på kroppens biologiske adfærd. I METAsundhed ser man derfor ”bag” symptomet, og undersøger hvornår, hvordan og hvorfor symptomet er opstået, og hvad det er symptomet prøver at fortælle os.

METAsundhed kan ikke stå alene. Det er et analyseredskab, der giver en bedre forståelse for kroppens symptomer, og har til det formål at bakke op om en allerede igangværende eller forestående behandling.