jobcenter

når en borger er ramt af angst

angst & arbejdsmarkedet

Ca. 2000 personer om året tilkendes førtidspension på baggrund af en angstdiagnose. 

“De nye tal viser, at der er problemer med danskernes mentale sundhed. Når angst fx er den sygdom, der koster Danmark mest i produktionstab, så er det en sygdom, der både belaster livskvaliteten og samfundsøkonomien”. (sst.dk)

Jobcenter / Mentorforløb

“Et skridt nærmere selvforsørgelse”

Jeg tilbyder mentorforløb til borgere, der grundet psykisk sårbarhed ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Forløbet er baseret på

  3 SUCCESFULDE METODER 

– Klik HER for en uddybelse af metoderne

Målet er, at styrke borgerens Empowerment samt lindre den psykiske lidelse, således borgeren vil være i stand til at varetage beskæftigelsesrettede indsatser samt samarbejde med sagsbehandleren omkring fremtidige mål. 

Et mentorforløb hos ‘Giv Det Videre’ vil hjælpe borgeren et skridt nærmere selvforsørgelse.

Nedenfor finder du informationer omkring et mentorforløb hos ‘Giv Det Videre’.

Kontakt mig uforpligtende for yderligere information.

Åbenlys uddannelsesparat efter blot én behandling hos Giv Det Videre

Klienten (K) er en kvinde på 22 år, som er droppet ud af sin uddannelse. 

K har været tilknyttet kommunens jobcenter i tre måneder. 

K kommer til mig, da hun lider af angst og angstanfald. K vil helst starte på uddannelse, men ved ikke, hvad hun gerne vil - Hun har derfor løbende søgt stillinger efter aftale med sin sagsbehandler.

K er meget hæmmet af sin angst, og har svært ved at se, hvordan hun nogensinde skal kunne varetage et job eller uddannelse.

Under sessionen finder vi frem til hvornår angsten er opstået, og hvad der er årsagen til den.
Jeg behandler derefter K med tankefeltterapi, hvor hun afslutningsvis føler en ro indeni. K får øvelser med hjem samt opgaver i form af at teste sig selv i forhold til sin angst.

Vi har den følgende uge løbende kontakt via sms. K vælger umotiveret at kontakte en uddannelsesvejleder, og får sat et møde op med denne. Det var en stor sejr for hende!
K mærkede intet til angsten før, under eller efter mødet.

Resultat:

K afsluttes fra Jobcentret 
og starter uddannelse måneden efter!

målet

“Fra aktivitetsparat til jobparat”

“Fra uddannelsesparat til åbenlys uddannelsesparat” 

“Fra sygemeldt til raskmeldt”

 

Recovery & Empowerment orienteret tilgang

Fokus er at styrke borgerens Empowerment og lindre de sårbare symptomer, således borgeren vil være i stand til at varetage studie eller job til trods for psykisk sårbarhed eller sygdom.

Borgeren får redskaber, der vil gøre ham/hende i stand til at overkomme situationer, der normalt vil hæmme dem i, at fungere i en “almindelig” hverdag.

Målgruppe

Borgere der er ledige grundet psykisk sårbarhed - primært angst

Tilbuddet henvender sig til:

*Aktivitetsparate borgere over 30 år der modtager kontanthjælp

*Aktivitetsparate borgere under 30 år der modtager uddannelseshjælp

*Borgere der modtager sygedagpenge

Kontakt mig hvis der ønskes forløb til en borger uden for målgruppen.

pris

4-8 ugers intensivt mentorforløb 

Indeholdende: 

1) Forsamtale, 2 timer 

* 4 sessioner á 1,5 times varighed med fokus på hel eller delvis Recovery 

* Løbende kontakt mellem sessionerne via telefonsamtaler og sms / 1 time pr. uge 

* Dokumentation 

– 7500 kr. 

Timepris: 577 kr.

Statens kilometertakst (2020) 

– 3,52 kr. 

Kørsel ved mere end 15 km. (pr. time) 

– 200 kr. 

Ovenstående priser er ex. moms

Hvorfor Giv Det Videre?

Fordi en behandling hos Giv Det Videre hurtigt fjerner, de blokeringer borgeren har i forhold til at komme i beskæftigelse igen! 

I en behandling hos Giv Det Videre benyttes den motiverende samtale med principperne indenfor jeg-støttende sygepleje.
Den motiverende samtale er en af de mest veldokumenterede metoder til at motivere mennesker til forandring (Walters & Rogers, 2011).
Ydermere inddrages principperne fra ID Life coaching som har til formål at identificere bagvedliggende årsager til borgerens manglende evne til at komme videre i livet. Redskaber som tankefeltterapi og emotionel frihedsteknik (TFT/EFT) understøtter behandlingens effektivitet ved både at have fokus på tanker, følelser og krop. Dermed inddrages helhedsperspektivet, hvilket øger sandsynligheden for, at effekten af behandlingen vil være vedvarende.
Tankefeltterapi og emotionel frihedsteknik er godkendt som en evidensbaseret metode i USA (www.mygind.dk/dokumentation/).

Et succesfuldt forløb kræver et succesfuldt samarbejde! Hos Giv Det Videre vægtes det derfor højt at være i løbende dialog med alle de involverede parter. Det vil også sige, at man kan forvente et højt informationsniveau, når man etablerer et samarbejde med 
Giv Det Videre.

Kontakt