PTSD

Posttraumatisk stressforstyrrelse

Når tidligere hændelser afholder os fra at leve vores liv

Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) er en forsinket stressreaktion på svær psykisk belastning. Den voldsomme hændelse, man har været udsat for, resulterer i et uforholdsmæssigt højt stressniveau eller alarmberedskab.
Den voldsomme og traumatiserende hændelse kan være: voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, alvorlige ulykker, naturkatastrofer og hvis man har været vidne til alvorlige ulykker. Ofte genoplever man den traumatiske situation igen og igen, både i vågen tilstand som flashbacks, og i søvne som mareridt. Man føler oftest et stærkt ubehag forbundet med alt, hvad der minder om den traumatiske begivenhed. Der ses ofte en psykisk overfølsomhed: Man kan være irritabel, bliver let forskrækket, vred eller aggressiv, har svært ved at koncentrere sig og sover dårligt. For nogle PTSD-ramte giver tilstanden også fysiske symptomer, fx i form af muskelsmerter og hovedpine. Nogle oplever tilmed delvise hukommelsessvigt, særligt over for den traumatiske begivenhed.

PTSD & EFT/Tankefeltterapi

Louise Rej-Kirkebjerg

Din Coach

Når du har været udsat for et traume, lagres det energimæssigt i din krop. Når du så udsættes for forhold (situationer, lyde, lugte), der minder om den traumatiske situation, vil kroppen og sindet automatisk gå i alarmberedskab.

Ved TFT/EFT går vi ind og behandler traumet, du har været udsat for. Ved behandlingen går vi ind og opløser den energimæssige spænding, der er opstået, hvilket resulterer i, at energien igen vil flyde frit. Alarmberedskabet sættes dermed ikke i gang næste gang, du udsættes for de forhold, der normalt ville trigge dig.